ÅSMA - en kör med levande traditioner!

Åbo Sångarbröder Musices Amantes, kort ÅSMA, är en manskör med verksamhet i och runt Åbo med sångare av olika generationer. Medan kören står stadigt i manskörstraditionen och håller den levande blickar kören också framåt och testar gränserna för vad modern manskörsmusik kan göra.

Vill du bli del av denna gemenskap? Kören tar emot nya sångare med öppna armar. Allt som behövs är att delta i våra insjungnignar. Mera info om insjungningar hittar du under "Sjung in!"

Kören leds av Tommi Penttinen.

ÅSMA är medlem i Finlands svenska sång- och musikförbund, Finlands manssångarförbund och Åbolands sång- och musikförbund.

 

"MED FRAMTIDEN OCH DÅTIDEN I SINNET. MED NUET I SÅNGEN"

 

Fira ÅSMA:s 115-års jubileum med oss!

Den 1 2023 april är det dags att fira körens 115-års jubileum med en jubileumskonsert på Sibeliusmuseum. Konserten börjar kl 18 och biljetter kan köpas vid dörren.

Med i programmet finns sånger från varje decennie som kören har existerat! Och eftersom kören är så gammal finns mycket musik att bjuda på från traditionella manskörssånger till modern musik.