Styrelsemedlemmar

Ordförande: Johnny Nykvist

Vice-ordförande: Johan Werkelin

Sekreterare: Henrik Katajainen

Kassör: Daniel Schmid

Klubbhövding: Andreas Söderholm

e-post: abosangarbrodermusicesamantes(at)gmail.com