Tommi Penttinen

Tommi Penttinen är professionell körsångare och dirigent, född i Joensuu och leder sedan hösten 2019 ÅSMA Allegro. Vid sidan om detta sjunger han bas i Key Ensemble i Åbo. Tidigare har han även dirigerat den aboensiska studentkören Cantus Mercurialis.

Förutom att vara nyexaminerad (december 2022) i körledning och musikpedagogi vid Tammerfors yrkeshögskola, under ledning av Markus Yli-Jokipii, har Tommi till skillnad från de flesta kördirigenter även en universitetsutbildning i matematik och en tioårig IT-karriär.

Dessutom har han en mångårig karriär som körsångare i bland annat Brahe Djäknar, Turun Yliopiston Kuoro, Ensemble Vida och Ylioppilaskunnan Laulajat.

Enligt Tommi så är de viktigaste elementen inom körmusik att lyssna på andra, engagemang och en medveten närvaro om ljudet som de sjungande kropparna producerar. Vid sidan om körsång är han även intresserad av musikteater, improvisation, dans, naturen och litteratur.